Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Temat tygodnia

 2017-08-01
Awaria komputera firmowego a ochrona danych
Awaria komputera firmowego nie należy wcale do rzadkości. Tym bardziej warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. Zalecana jest przede wszystkim ostrożność, ponieważ na firmowych dyskach częstokroć znajdują się ważne i poufne dane. Czy uszkodzony sprzęt powinien trafić w ręce firmowego informatyka? Co zrobić, jeśli okaże się, że naprawą musi zająć się serwis zewnętrzny? Oto sugestie eksperta ODO 24.

Pomoc lokalnego informatyka

Awaria komputera służbowego to problem, którego nie należy raczej rozwiązywać we własnym zakresie. Najlepszym pomysłem jest zwrócić się o pomoc do firmowego informatyka. Ten powinien uporać się z usterką w ramach swoich codziennych obowiązków. Co jednak istotne, powinien posiadać do tego nie tylko konieczną wiedzę fachową, ale i określone uprawnienia.

Regulacje Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (UoODO) z 29 sierpnia 1997 r. przewidują, iż warunkiem niezbędnym do zrealizowania naprawy sprzętu przez informatyka zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną jet uprzednie nadanie mu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dobrym pomysłem jest zawarcie w umowie lub innych dokumentach określających warunki współpracy zapisów nakładających na takiego pracownika obowiązek zachowania poufności danych – radzi Damian Gąska, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24.

 

Firma bez specjalisty – co wtedy

Jeżeli natomiast firma nie korzysta z usług własnego informatyka, ale korzysta z serwisu oferowanego przez firmę zewnętrzną, to awaria komputera firmowego powinna zostać zgłoszona przedstawicielowi tej firmy. Zgodnie z UoODO w takim przypadku przed jakimkolwiek udostępnieniem służbowego sprzętu powinniśmy zadbać o to, aby w umowie z podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi zawrzeć stosowne zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Możemy ten aspekt pominąć w sytuacji, gdy naprawa realizowana będzie pod nadzorem osoby upoważnionej – mówi ekspert ODO 24.

 

Skomplikowana awaria komputera

Jeśli jednak awaria komputera będzie na tyle poważna, że nie uda się go naprawić się na miejscu i koniecznym okaże się odesłanie go do serwisu, wówczas niezbędne będzie zawarcie odpowiedniej umowy lub całkowite pozbawienie urządzenia danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Według opinii podmiotu o charakterze doradczym jakim jest Grupa Robocza art. 29 ds. Ochrony Danych proces bezpiecznego usuwania danych osobowych wymaga, aby nośniki urządzeń zostały zniszczone lub rozmagnetyzowane albo dane osobowe zostały skutecznie usunięte poprzez ich kilkukrotne nadpisanie (co najmniej 3-krotne). Oczywiście, jeżeli sytuacja na to pozwala, najwygodniejszym rozwiązaniem jest przesłanie urządzenia do podmiotu zewnętrznego, z którym nie posiadamy podpisanej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych bez przedmiotowego nośnika. Warto zaznaczyć, że z powyższych kroków można zrezygnować pod warunkiem, że dysk takiego urządzenia przed wysłaniem do serwisu zewnętrznego zostanie zaszyfrowany. Wówczas możemy mieć pewność, że żadna osoba nieupoważniona nie uzyska do niego dostępu – mówi Damian Gąska, specjalista ds. bezpieczeństwa, ODO 24.
 

Zanim wrócimy do pracy

 

Uruchomienie sprzętu po odbiorze z serwisu zewnętrznego powinno być poprzedzone podjęciem stosowanych środków minimalizujących ryzyko zainfekowania sieci organizacji oraz wycieku poufnych informacji. W tym celu po przeprowadzonej konserwacji lub naprawie przed ponownym uruchomieniem komputera w sieci produkcyjnej należy skontrolować urządzenie w celu weryfikacji, czy nie zostało ono zmanipulowane oraz nie realizuje żadnych szkodliwych funkcji. Warto na zagrożonym komputerze wykonać pełne skanowanie programem antywirusowym – wskazuje Damian Gąska.


    

Więcej tematów tygodnia   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis