Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Temat tygodnia

 2017-09-25
Motywuj pracowników
Pracownik zmotywowany pracuje dokładniej, efektywniej, z większym zaangażowaniem i co najważniejsze – z chęcią. Ale jak motywować? Dla wielu szefów jednym z najtrudniejszych zadań w ich pracy jest odpowiednie zmotywowanie pracowników.
 
Nie każdego da się zmotywować tymi samymi metodami. Istnieje wiele różnych technik motywowania, a oferta szkoleniowa poruszająca to zagadnienie jest szeroka. Warto jednak zapoznać się z najważniejszymi zasadami, próbującymi wyjaśnić mechanizmy powstawania motywacji u człowieka, które legły u podstaw późniejszych technik motywacyjnych.
Motywacja w kontekście pracy jest rozumiana jako czynniki związane ze środowiskiem pracy oraz właściwościami indywidualnymi, które wyjaśniają, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują w pracy.
Motywowanie ludzi do wydajnej pracy, zwiększenie satysfakcji z pracy i zaangażowania są najważniejszymi problemami, które muszą dziś rozwiązać organizacje.
Proces świadomego kierowania motywacją wymaga od przełożonego kompetencji pozwalających na zrozumienie, wyjaśnienie, przewidywanie oraz kierowanie zachowaniem pracowników.
 
Cztery dążenia leżące u podstaw motywacji

1. Potrzeba zdobywania.
Wszyscy jesteśmy zaprogramowani do zdobywania deficytowych zasobów, które wzmacniają nasze poczucie dobrostanu. Gdy dążenie to zostaje zaspokojone, odczuwamy szczęście, w przeciwnym razie - niezadowolenie. Zdobywanie, o jakim tu mowa, nie odnosi się wyłącznie do dóbr materialnych - jedzenia, ubrania, dachu nad głową czy pieniędzy - ale i do takich doświadczeń, jak podróże lub rozrywka.

2. Potrzeba tworzenia więzi.
Wiele gatunków zwierząt tworzy więzi z rodzicami, krewnymi czy ze stadem, lecz tylko ludzie potrafią rozszerzyć je na większe wspólnoty, jak organizacje, związki czy narody. Dążenie do budowania relacji, jeśli jest zaspokojone, sprawia, że odczuwamy silne pozytywne emocje, jak miłość czy opiekuńczość. W przeciwnym wypadku doświadczamy emocji negatywnych, jak samotność lub anomia. W pracy poczucie więzi powoduje potężny wzrost motywacji, gdy pracownicy odczuwają dumę z przynależności do organizacji; jej brak może spowodować utratę morale, jeśli odkryją, że są oszukiwani przez pracodawcę. To tłumaczy, dlaczego pracownikowi tak trudno jest odejść ze swojego działu czy funkcji (tzw. efekt silosu): ludzie przywiązują się do swoich najbliższych współpracowników. Ale prawdą jest, że czasem zdolność budowania więzi z większą wspólnotą prowadzi pracowników do tego, że bardziej dbają o firmę niż o swój zespół.

3. Potrzeba zrozumienia.
Pragniemy bardzo nadawać sens otaczającemu nas światu, a także formułować teorie i objaśnienia - naukowe, religijne czy kulturowe - które czynią zrozumiałymi pewne zjawiska oraz pozwalają odpowiadać na nie i działać w sposób racjonalny.

4. Potrzeba obrony.
Wszyscy mamy naturalny odruch obrony siebie, naszych dóbr i dokonań, rodziny i przyjaciół oraz naszych pomysłów i przekonań przed zagrożeniem płynącym z zewnątrz. Dążenie to ma swoje źródło w instynktownej reakcji na zagrożenie ("walcz lub uciekaj"), która jest wspólna dla wszystkich zwierząt. U ludzi nie manifestuje się ono wyłącznie agresywnym lub defensywnym zachowaniem; inspirowani nim tworzymy instytucje promujące sprawiedliwość, którym przyświecają jasne cele i intencje, pozwalające ludziom wyrazić ich poglądy i przekonania. Spełniona potrzeba obrony rodzi w nas poczucie bezpieczeństwa i pewności; niezaspokojona wywołuje silne negatywne emocje, jak strach czy niechęć. Dążenie do obrony w dużym stopniu tłumaczy ludzką niechęć do zmian. To dlatego pracownicy są często zdruzgotani perspektywą fuzji lub przejęcia, nawet gdy jest to jedyna nadzieja na przetrwanie organizacji.
 
 
9 zasad „Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze”:
1.  zasada: Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co najlepsze.
2.  zasada: Zauważaj potrzeby drugiego człowieka.
3.  zasada: Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości.
4.  zasada: Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej.
5.  zasada: Wykorzystaj wzorce, by zachęcać do sukcesu.
6.  zasada: Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia.
7.  zasada: Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego.
8.  zasada: Potrzebę współzawodnictwa wykorzystuj w sposób umiarkowany.
9.  zasada: Nagradzaj współpracę.


    

Więcej tematów tygodnia   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis