Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Wyszukiwarka
+ Aktualności
+ Poradnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Szkolenia i konferencje
     
      rozpoczęcie: 2017-10-09
      zakończenie: 2017-10-09
USTANIE STOSUNKU PRACY

Temat Inny
Lokalizacja Kraków, Polska
   

 

 • Termin: 2017-10-09 - 2017-10-09
 • Lokacja: KrakówMałopolskie
 • Cena netto: 350.00 zł
 • Cena brutto: 430.50 zł (Vat 23%)

 

 

Ustanie stosunku pracy. Zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy.

 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • tryby rozwiązywania stosunku pracy,
 • rodzaje czynności prawnych,
 • skuteczność czynności prawnych,
 • składanie oświadczeń woli,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • nowe zasady wypowiadania umów na czas określony, obowiązujące od 22 lutego 2016 roku,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • porozumienie stron,
 • okres wypowiedzenia,
 • termin wypowiedzenia,
 • nowe zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • sporządzanie pism rozwiązujących stosunek pracy,
 • przyczyna rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy,
 • konsultacje związkowe,
 • ogólna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika,
 • kryteria doboru pracowników do zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika wobec pracodawcy,
 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika,
 • roszczenia pracownika związane z niezasadnym lub niezgodnym 
  z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • nowe terminy odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia
 • roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia,
 • zwolnienie indywidualne,
 • zwolnienie grupowe,
 • przyczyny niedotyczące pracowników,
 • zakres zastosowania ustawy,
 • porozumienie pracodawcy i organizacji związkowych, konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy,
 • odprawa pieniężna,
 • zbieg prawa do odprawy,
 • wymagalność świadczenia,
 • obowiązek ponownego zatrudnienia;
 • nowe zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 
  1 stycznia 2017r.,
 • nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 stycznia 2017r.,
 • wydawanie odpisów świadectw pracy,
 • procedura sprostowania świadectwa pracy.

 

 

GALERIA SZKOLEŃ

 • 32-005 Niepołomice, Małopolskie
 • Topolowa 2
 • Telefon: 12/ 378-91-80 lub -81
 • Fax: 12/ 378-91-82
 • Email: biuro@galeriaszkolen.pl
 • www: www.galeriaszkolen.pl

 

Więcej szkoleń i konferencji

 
     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis