Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Nasz temat
+ Poradnik
+ Niezbędnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Sekretariat

 2018-01-22
Efektywność osobista: wykorzystuj swój potencjał i kreatywność

Niektórzy badacze twierdzą, że człowiek wykorzystuje jedynie 10% potencjału umysłu. Inni uważają, że jest to tylko 1% tego potencjału, a jeszcze inni posuwają się do twierdzenia, że jest to jedna dziesiętna procenta. Do tego niestety – jak twierdzą badacze – tę część mózgu, którą wykorzystujemy, wykorzystujemy w niewłaściwy sposób. 

Jak dużą część mózgu wykorzystujemy, jest kwestią dyskusyjną, jednak w jednej sprawie zgodni są wszyscy naukowcy: jest to jedynie niewielką część potencjału naszego mózgu i możemy nauczyć się wykorzystywać go w większym stopniu, jeśli tylko będziemy znać odpowiednie sposoby i metody.

Potencjał umysłu 

Najmniejsza część składowa mózgu to neuron, który swoim wyglądem przypomina ośmiornicę z kilkoma cienkimi mackami. Każda macka posiada tysiące małych, wystających przy- ssawek – wypustek. Każdy mózg zawiera około 10 miliardów takich neuronów. Kiedy mózg pracuje, przyssawki macek łączą się ze sobą w dziesiątkach tysięcy połączeń i przekazują informacje do innych komórek. Ilość możliwych kombinacji tych połączeń jest niemal nieskończona. Naukowcy ustalili, że ilość tych kombinacji jest równa liczbie, która jest tak duża, jak jedynka, po której następuje 10 milionów kilometrów zer takiej wielkości, jak w standardowym tekście pisanym na komputerze. Bez przesady można zatem stwierdzić, że możliwości twojego mózgu są ogromne. Nie musisz się martwić, że kiedyś nauczysz się tak dużo, że potencjał mózgu się wyczerpie. Wręcz przeciwnie – mózg jest jak mięsień: im intensywniej go używasz, tym jest lepszy. Im bardziej umysł jest stymulowany, tym więcej wypustek wyrasta na mackach neuronów, co zwiększa całkowitą ilość potencjalnych kombinacji. Wraz z wiekiem twój umysł będzie coraz sprawniejszy – pod warunkiem wszak, że go używasz. Brak świeżości umysłu u części starszych ludzi wynika z tego, że przestali oni stymulować swój umysł i zasilać go masą nowych informacji, co powoduje obniżenie jego sprawności.

Mniejszy stres 

Niestety, czasem zdarza się, że mózg nas zawodzi. Mamy trudności z koncentracją, zapominamy, szybko się męczymy i nie potrafimy rozwiązać części problemów. To z kolei powoduje, że odczuwamy stres, co w najgorszym wypadku może prowadzić do pojawienia się poważnych dolegliwości psychicznych i fizycznych. Jeśli nauczysz się wykorzystywać potencjał swojego umysłu w lepszy sposób i rozwijać swoją kreatywność, będziesz odczuwać mniejszy stres, podejmować lepsze decyzje, zwiększysz swoją zdolność koncentracji i w konsekwencji łatwiej będzie ci osiągać swoje cele.

Dwie połówki mózgu 

Jedno z najważniejszych odkryć poczynionych w ramach badań naukowych mózgu jest takie, że mózg składa się z dwóch półkul – lewej i prawej. Każda półkula odpowiada za inne sprawy i ma swoją własną pamięć. Lewa półkula mózgowa myśli w symbolach i słowach, natomiast prawa – w obrazach emocjonalnych. Lewa półkula odpowiada za zdolność logicznego myślenia, mowę, zdolności matematyczne, pamięć werbalną, umiejętność analitycznego myślenia, czytanie i pisanie. Prawa półkula mózgowa odpowiada natomiast za wizualizację, wyobraźnię, uczucia, intuicję, koordynację, zdolności artystyczne oraz za myślenie całościowe. Pamiętanie imion innych osób to zadanie lewej półkuli mózgowej, ale już pamiętanie ich twarzy należy do półkuli prawej. Czytanie książki o tym, jak poprawić swoje umiejętności gry w golfa lub tenisa, to zadanie dla lewej półkuli, ale nabycie wyczucia tej gry należy do prawej półkuli. I tak obie półkule współpracują ze sobą – jedna zajmuje się językiem i logiką, a druga odpowiada za to, co trudno wyrazić w formie słów lub symboli.

Równowaga między półkulami 

Aby wykorzystywać możliwości umysłu w optymalnym stopniu, należy dążyć do zachowania równowagi między obiema półkulami mózgowymi. Obie półkule muszą pracować i rozwijać się mniej więcej jednakowo, by mózg mógł być wykorzystywany w najbardziej optymalny sposób.

Jeśli pozwoli się na to, aby jedna półkula była całkowicie dominująca, nie oznacza to, że wydajność mózgu jest mniejsza tylko o połowę. Może to oznaczać, że mózg pracuje nawet sześć razy mniej wydajnie w porównaniu z jego maksymalnymi możliwościami. W szkole stymulowana jest niemal wyłącznie nasza lewa półkula mózgowa. Spędzamy mnóstwo czasu na czytaniu książek i słuchaniu tego, co mówią nauczyciele. Nauczono nas, że wiedza i inteligencja są równoważne z umiejętnością liczenia, pamiętania faktów oraz ich przytaczania, gdy zostaniemy o nie zapytani. Uczymy się analizować, liczyć, czytać i pisać. Znacznie rzadziej jednak mamy możliwość wykorzystywania naszej prawej półkuli mózgowej. Nasza kreatywność zostaje odstawiona na boczny tor, a dominującą rolę odgrywa lewa półkula mózgowa.

Można przytoczyć wiele przykładów na to, ile człowiek może osiągnąć, gdy obie półkule mózgowe rozwijają się równolegle i współdziałają ze sobą. Kolejne badania wykazały, że sławnych geniuszy błędnie uznawano albo za naukowców, albo za artystów (malarzy, rzeźbiarzy itp.), podczas gdy rozwinięte u nich były oba te obszary. Jednym z najlepszych przykładów jest Leonardo da Vinci. W swoich czasach posiadał nieporównywalną wiedzę z zakresu szeregu dziedzin: malarstwa, rzeźbiarstwa, fizjologii, nauki o społeczeństwie, architektury, mechaniki, anatomii i fizyki. Jego umiejętność wykorzystywania obu półkul mózgowych w podobnym stopniu uczyniła z niego jednego z najbardziej znanych ludzi w historii świata – zarówno w dziedzinie techniki, jak i sztuki. 

Ważna kreatywność 

Co w takim razie zrobić, aby stymulować prawą półkulę mózgową do zwiększonej aktywności? Cóż, w tej dziedzinie badania naukowe są ciągle na dość wczesnym etapie i brak kompletnej recepty. W niektórych szkołach zaczęto rozumieć znaczenie stymulacji prawej półkuli mózgowej i kłaść nacisk na wyobraźnię, muzykę, rytm, tworzenie obrazów i zdolności artystyczne w kształceniu dzieci i młodzieży. Będąc kierownikiem, a także szeregowym pracownikiem w przedsiębiorstwie, najwięcej pożytku z prawej półkuli mózgowej ma się w sytuacji, gdy stanie się przed nowym problemem. Znajdowanie kreatywnych rozwiązań nowych problemów to to samo, co znajdowanie skrótów na drodze do osiągnięcia swoich celów w życiu zawodowym. 

Jeśli potrafisz wypracować technikę, dzięki której będziesz ciągle znajdował nowe skróty na drodze prowadzącej do celu, będziesz miał więcej czasu na życie rodzinne i zainteresowania prywatne. Bycie kreatywnym to jedna z absolutnie najważniejszych i najbardziej znaczących podwalin osobistej efektywności. Osoby na stanowiskach kierowniczych poświęcają średnio 50% swojego czasu na rozwiązywanie problemów – swoich lub innych.

Sposoby rozwijania kreatywności 

Kreatywność można zdefiniować na wiele różnych sposobów. Najlepszą definicją w tym kontekście jest ulepszanie. Bycie kreatywnym w pracy oznacza, że wykonuje się dane zadanie w lepszy sposób niż wcześniej. Istnieje wiele metod rozwijania swojej kreatywności i zwiększenia potencjału znajdowania nowych rozwiązań problemów. Zajmiemy się tymi najważniejszymi i najczęściej stosowanymi.

Jesteś kreatywny 

Po pierwsze, musisz sobie uświadomić, że jesteś kreatywny. Wszyscy ludzie są kreatywni, lecz nie wszyscy wiedzą, jak wykorzystywać kreatywność we właściwy sposób. Dzięki ogromnemu potencjałowi mózgu każdy człowiek jest wyposażony w nieskończoną ilość kreatywnych możliwości. Musisz tylko wiedzieć, jak je wydobyć. Nic tak bardzo nie rozwija kreatywności jak chęć osiągnięcia swoich celów. Chcąc wykorzystać swoją kreatywność, musisz posiadać przemyślany system celów i priorytetów. Im bardziej będziesz zdeterminowany do osiągnięcia swoich celów, tym większą wykażesz się kreatywnością w obmyślaniu sposobów, które umożliwią ich osiągnięcie. Stymulacja kreatywności wymaga zatem zdefiniowania celów i działania na rzecz osiągnięcia tych najważniejszych. Pamiętaj o regule 80/20 i skoncentruj się na osiągnięciu najważniejszych celów. Aby twoja kreatywna energia nie została skierowana w złym kierunku, powinieneś stawiać sobie pytanie: „Co jest aktualnie największym problemem i przeszkadza mi w osiągnięciu moich celów tak szybko i efektywnie, jak to możliwe?”

Proces rozwiązywania problemu 

Gdy już zdefiniujesz problem, dla którego chcesz znaleźć rozwiązanie, musisz systematycznie, krok po kroku przejść przez proces rozwiązywania problemu. Zapisz problem na kartce papieru. Pomoże ci to przesiać myśli i sprecyzować myślenie.

Wykorzystuj swój potencjał i kreatywność 

Zdobądź informacje. Czytaj, analizuj problem i zdobywaj fakty. Większość problemów nigdy tak naprawdę nie stanie się problemami, jeśli tylko porządnie zagłębisz się w sytuację. Zdobądź jak najwięcej informacji – będziesz wtedy dokładnie wiedział, o co chodzi w danej sprawie. Przedyskutuj problem z innymi. Zadawaj pytania osobom, które posiadają wiedzę w dziedzinie, której dotyczy problem oraz tym, które zetknęły się wcześniej z podobnym problemem.
Przemyśl dokładnie problem i postaraj się znaleźć rozwiązanie. Rozważ wszystkie możliwe opcje.

Metoda kreatywna 

Bardzo dobrą i pożyteczną metodą, którą można się posłużyć, zastanawiając się nad problemem i próbując znaleźć rozwiązanie, jest metoda, którą nazywamy kreatywną. Oto ona: Weź kartkę i zapisz na niej najbardziej naglący problem, dla którego chcesz znaleźć rozwiązanie. Opisz problem w postaci pytania. Może ono np. brzmieć tak: Co zrobić, by podwoić sprzedaż w przyszłym roku? Co zrobić, by zmniejszyć liczbę zwolnień chorobowych w firmie? Co zrobić, by zwiększyć swoją osobistą efektywność? Co zrobić, by mieć więcej czasu dla rodziny i na zainteresowania prywatne?

Zapisz pytanie na samej górze kartki. Następnie napisz 20 odpowiedzi na pytanie. Zmuś się do zastanawiania nad odpowiedziami tak długo, aż wymyślisz ich 20. Z pierwszymi kilkoma pewnie nie będziesz miał problemu. Trudniej będzie już przy piątej lub dziesiątej odpowiedzi. Najtrudniej jest z ostatnimi, ale to właśnie te często bywają najlepsze. Zacznij od podania najbardziej logicznych rozwiązań. Następnie możesz zapisać dokładne odwrotności tych naj- logiczniejszych rozwiązań. Jedna z odpowiedzi może brzmieć np. tak: „Zwiększyć liczbę reklam w prasie fachowej.” Inna może natomiast być taka: „Zmniejszyć liczbę reklam w prasie fachowej.” Zapisz przeciwieństwa odpowiedzi i zobacz, jaki będzie efekt. Inną opcją może być napisanie rozwiązania pośredniego pomiędzy dwoma rozwiązaniami przeciwnymi. Stosując tę metodę, odkryjesz mnóstwo możliwości rozwiązania problemu. Zdziwisz się, jak bardzo potrafisz być kreatywny. Pamiętaj, aby za każdym razem zmusić się do zapisania 20 odpowiedzi. Być może dobre rozwiązanie znajdziesz już przy drugiej odpowiedzi. Z reguły jednak istnieje więcej możliwości rozwiązania problemu. 
Jeśli tylko poświęcisz czas na stosowanie tej metody, będziesz całkowicie zaskoczony faktem, jak wiele dobrych pomysłów jesteś w stanie wymyślić. Jeśli będziesz stosował metodę kreatywną raz dziennie, po dwóch, trzech dniach będziesz miał tyle pomysłów, że nie wystarczy ci czasu, aby zrealizować wszystko to, co byś chciał. To, czego ci trzeba, to jeden jedyny pomysł, który jest na tyle dobry, aby pomógł ci osiągnąć twój cel. 

Poproś o pomoc swoją podświadomość 

Jeśli mimo wszystko nie znalazłeś dobrego rozwiązania problemu, przechodzisz do piątego i zarazem ostatniego etapu procesu rozwiązywania problemu, jakim jest poproszenie o pomoc swoją podświadomość. Podświadoma część umysłu zawsze pracuje, nawet wtedy, kiedy śpisz. Około 80% procesów myślowych dzieje się w podświadomości. Tam powstają sny i fantazje, tam też przetwarzane są procesy kreowania idei. Twoja podświadomość ma ogromną wydajność – może się ona bawić przeżyciami i wrażeniami, zestawiając je na niezliczone sposoby. Dopiero, kiedy wrażenia te wydostaną się na powierzchnię, czyli kiedy zostaną zauważone przez świadomą część umysłu, będziesz mógł pracować z nimi konstruktywnie i kreować rezultat.

Notuj pomysły
 

Jednak pomysły z podświadomości są tak ulotne jak obrazy senne. Dlatego też należy je jak najszybciej zapisać – potem znikną. Dlatego zawsze noś przy sobie notatnik. Pomysły podsuwane przez podświadome myślenie pojawiają się, gdy wykonujesz rutynowe czynności, tzn., gdy świadoma część umysłu może trochę odpocząć. Na przykład, kiedy biegasz, prowadzisz samochód, zmywasz naczynia, bierzesz prysznic lub śpisz. Pamiętaj zatem, aby zawsze mieć w pobliżu notatnik – gdy tylko pojawi się pomysł, będziesz mógł go zapisać. Używając notatnika i zapisując pomysły podsuwane przez podświadomość, wkrótce zauważysz, że rzeczywiście w twojej podświadomości cały czas toczy się proces myślowy, który może być ci pomocny zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zobaczysz także, kiedy jesteś najbardziej kreatywny. Wielu ludzi wpada na najlepsze pomysły podczas joggingu. Monotonny dźwięk kroków i świeże powietrze powodują, że pomysły napływają bez liku. Im więcej pokory wykażesz w stosunku do swojej podświadomości, tym więcej będziesz z niej miał pożytku.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, podświadomość pracuje także wtedy, kiedy śpisz. Jeśli przed położeniem się spać zaprogramujesz w głowie dany problem, może się zdarzyć, że obudzisz się w środku nocy z gotowym rozwiązaniem albo będziesz miał je w głowie, kiedy rano otworzysz oczy.
Pięć etapów procesu rozwiązywania problemu 
Opisaliśmy zatem pięć etapów procesu rozwiązywania problemu. Po pierwsze, zdefiniuj problem i zapisz go na kartce. Po drugie, zdobądź informacje. Po trzecie, przedyskutuj problem z innymi. Po czwarte, spróbuj rozwiązać problem dzięki świadomemu myśleniu – zastosuj metodę kreatywną. I po piąte, pozwól, by pomysły podsunęła ci twoja podświadomość.

Koncentracja na jednej rzeczy 

Badania wykazały, że osoby, które osiągają sukcesy, mają jedną wspólną cechę: umiejętność skupienia się w stu procentach na jednym zadaniu. W świadomej części umysłu masz tylko jedną myśl na raz. Za każdym razem, gdy próbujesz „wycisnąć” więcej niż jedną myśl, lub starasz się skupić na więcej niż jednej rzeczy na raz, ryzy- kujesz przemęczeniem umysłu i utratą klarownego obrazu sytuacji. Dla przykładu, gdy mówisz w obcym języku, którego nie opanowałeś w stopniu bardzo dobrym, szybko się męczysz, a być może nawet zaczyna cię boleć głowa. Dzieje się tak dlatego, że w świadomej części umysłu – poza pilnowaniem tego, co masz powiedzieć – musisz także szukać odpowiednich słówek, myśleć o tym, by wysławiać się gramatycznie – wszystko na raz. Mówiąc w swoim ojczystym języku nie męczysz się, ponieważ dobór słów, budowa zdań i wymowa są sterowane przez twoją podświadomość. Dlatego najważniejsze w rozwiązywaniu problemów jest skoncentrowanie swoich wysiłków. Skup się w 100% na tym, co próbujesz w danym momencie rozwiązać.

Inteligencja 

Inteligencja ma niewiele wspólnego z ocenami, jakie otrzymywało się w szkole, ani z ilorazem inteligencji wynikającym ze standardowych testów IQ. Naszym zdaniem inteligencja to umiejętność znajdowania rozwiązań, które szybciej i skuteczniej doprowadzą do osiągnięcia celów, oraz nowych dróg, które pomogą zwiększyć zadowolenie z życia. Żyjesz przecież po to, aby cieszyć się życiem.

Elastyczność 

Innym ważnym czynnikiem jest elastyczność w myśleniu. Myśl elastycznie – staraj się patrzeć na problemy i sytuacje z różnych punktów widzenia. Elastyczne myślenie oznacza widzenie w trzech, zamiast w dwóch wymiarach. Elastyczne myślenie to odwrócenie problemu i spojrzenie na niego z innej strony. Takie myślenie nazywa się myśleniem lateralnym. Zamiast mówić: „Musimy sprzedawać więcej”, możesz powiedzieć: „Nasi klienci muszą więcej kupować”. Przeformułuj kwestię lub postaraj się odwieść myśli od najważniejszej kwestii i zapytaj się, czy rozwiązanie można znaleźć w jednym z problemów cząstkowych.

W tym kontekście można przytoczyć klasyczną historię o ciężarówce, która była zbyt wysoka i utknęła pod mostem. Zaklinowała się i nijak nie można jej było wydostać. Na pomoc zawołano techników. Żadne z proponowanych przez nich rozwiązać nie wydawało się dość dobre. Rozebranie całego mostu było wykluczone. Próby wyciągnięcia ciężarówki na holu przez inny samochód mogłyby się skończyć poważnym uszkodzeniem ciężarówki i jej ładunku. Zastanawiano się zatem, czy można by zdemontować całą górną część ciężarówki. Najprostsze rozwiązanie podsunęła starsza pani, która stała z boku i przyglądała się całej sytuacji. Zaproponowała, aby po prostu spuścić trochę powietrza z opon i w ten sposób wydostać ciężarówkę.

Ta historia to typowy przykład myślenia lateralnego. Technicy utknęli w swoim sposobie myślenia, natomiast starsza pani potrafiła podejść do problemu z innej strony i zaproponować kreatywne rozwiązanie. Czasem można spróbować spojrzeć na problem z punktu widzenia innych. Postaw się na miejscu twojej konkurencji i zastanów się, jak ona widzi sytuację. Adwokat, który ma argumentować w sądzie w obronie swojego klienta, przygotowując się do sprawy powinien zastanowić się nad tym, jakie argumenty może wysunąć strona przeciwna. Kreatywności sprzyja fantazjowanie. Wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę, która może usunąć wszystkie przeszkody na drodze do osiągnięcia celu. W jaki sposób zmieniłaby się sytuacja? Co zrobiłbyś w nowej sytuacji? W jaki sposób zmieniłoby to twoje myślenie?

Czerp z innych 


Zastanawiając się nad nowymi rozwiązaniami i pomysłami, musisz zaakceptować fakt, że pewna część pomysłów to rozwiązania zapożyczone. Mark Twain powiedział kiedyś: „Jedyną osobą, która wiedziała, że wymyśliła coś po raz pierwszy, był Adam.” Co tak naprawdę może być nowego? Przychodzi ci coś do głowy? Wszystkie pomysły i rzeczy są rozwinięciem, podsumowaniem lub zdublowaniem wcześniejszych rzeczy i pomysłów. Nowa książka to zmieniony układ starych słów, przeobrażone pomysły i poglądy. Nowy obraz to inny kolor, inne płótno i inne rzemiosło. Nowe odkrycia naukowe bazują na istniejących, funda- mentalnych zasadach. Być kreatywnym nie znaczy być wyjątkowym. Być kreatywnym to potrafić znajdować rozwiązania przy pomocy już wypróbowanych metod i technik. Spróbuj zatem znajdować rozwiązania problemów pojawiających się w pracy poprzez sprawdzenie, jak robili to inni.

Burza mózgów 

W wielu wypadkach dobre pomysły może przynieść tak zwana burza mózgów. Burza mózgów polega na tym, że kilka osób zbiera się razem i wspólnie stara się wysunąć jak najwięcej pomysłów na rozwiązanie problemu. Burza mózgów kieruje się czterema podstawowymi zasadami:

Zasada nr 1 : Ocenianie i krytykowanie jest niedozwolone. Krytyka hamuje napływ pomysłów i dlatego jest ona zabroniona. Celem spotkania jest wyłącznie wysunięcie jak największej liczby pomysłów. Oceny pomysłów dokonuje się później.
Zasada nr 2 : Wszystkie pomysły są dozwolone. Im bardziej dzikie i szalone, tym lepiej. Łatwiej jest skrytykować pomysł niż go wysunąć. 
Zasada nr 3 : Starajcie się wymyślić tak dużo rozwiązań, jak to tylko możliwe. Im więcej pomysłów, tym większa szansa na znalezienie odpowiedniego rozwiązania.
Zasada nr 4 : Postarajcie się łączyć ze sobą wysuwane pomysły i je ulepszać. Należy w takim samym stopniu starać się wymyślać własne rozwiązania, jak i ulepszać pomysły wysunięte przez innych.

W czasie burzy mózgów – podobnie jak w przypadku innych sytuacji, w których staramy się rozwiązać problem – należy zdefiniować problem i zapisać go na kartce. Jeśli problem jest zdefiniowany zbyt ogólnie, zachodzi ryzyko, że nie znajdzie się rozsądnego rozwiązania.

Kreatywna atmosfera 

Burza mózgów niewątpliwie jest przydatna w wielu sytuacjach, jednak najcenniejsza jest kreatywność indywidualna. Każdy pomysł był kiedyś wygenerowany w jednym, jedynym ludzkim umyśle. Można stymulować swoją kreatywność poprzez stworzenie kreatywnej atmosfery. Przede wszystkim trzeba mieć motywację do znalezienia rozwiązania. Motywacja pojawia się wtedy, gdy masz wyznaczone jasne cele, na rzecz osiągnięcia, których chcesz pracować. Im większa chęć osiągnięcia celów, tym twoja kreatywność jest bardziej stymulowana. Im ciaśniejsze granice sobie wyznaczysz, by osiągnąć swoje cele, tym bardziej będziesz kreatywny. Kreatywność wymaga również otwartości na nowe pomysły. Rozwojowi kreatywności sprzyja atmosfera pełnej otwartości na nowe pomysły. Skoncentrowanie się w stu procentach na najpilniejszych sprawach wymaga nieprzerwanej pracy. Musisz nauczyć się kontrolować swój czas tak, aby nie przerywano ci bez potrzeby. Kreatywność wymaga skupienia i braku zakłóceń – jeśli inni będą ci przerywać, koncentracja zniknie. 

Ocena pomysłów 

Ostatnim elementem, jakim zajmiemy się w odniesieniu do kreatywności, jest ocena pomysłów. Skąd masz wiedzieć, kiedy masz dobry pomysł.? Odpowiedź jest prosta: Nie będziesz wiedział na pewno. I nikt inny też nie może dać ci takiej pewności. Pomysły ze swej natury są spekulatywne i wystawione na nieprzewidywalne przyszłe wydarzenia. Nie mniej jednak istnieją pomysły lepsze lub gorsze od innych. Przekucie pomysłu w sukces wiąże się z zainwestowaniem czasu, energii, a czasem i pieniędzy w coś, co być może w ogóle się nie opłaci. Przy dokonywaniu oceny pomysłu nic nie jest tak ważne jak obiektywizm. Bycie całkowicie obiektywnym w stosunku do swoich własnych pomysłów jest prawie niemożliwe. Dobrym sposobem na zwiększenie obiektywizmu jest przespanie się z problemem. Z reguły w chwili wpadnięcia na jakiś pomysł jesteśmy w niego tak bardzo emocjonalnie zaangażowani, że trudno jest nie być subiektywnym w swojej ocenie. Jednak pomysł, który dziś wydaje się być świetny, następnego dnia, gdy emocje nieco opadną, może już taki nie być. 

Poproś o radę innych 

W dążeniu do postawienia obiektywnej diagnozy często dobrze jest poprosić kogoś o radę. Na tym etapie rodzina i przyjaciele nie będą najlepszym doradcą – brak im obiektywizmu w podobnym stopniu co tobie, a może nawet w jeszcze większym. Poza tym być może pochwalą twój pomysł tylko dlatego, ponieważ nie będą chcieli sprawić ci przykrości, choć w rzeczywistości będą uważać, że nie jest on zbyt dobry. Wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest ważne, ale dopiero wtedy, gdy już zdecydujesz się na realizację pomysłu. W odniesieniu do samej oceny wartości pomysłu lepiej będzie zwrócić się do niezależnego eksperta. Większość ludzi z reguły chętnie służy pomocą, gdy ktoś zwraca się do nich z prośbą o radę. Ludzie lubią dzielić się swoją wiedzą.

Stawiaj ważne pytania 

Gdy już poddasz pomysł pod obiektywną ocenę, musisz także uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
Czy pomysł jest zgodny z twoimi celami?
Czy czas realizacji pomysłu jest odpowiedni?
Czy pomysł jest celowy? Tzn. czy pomysł jest lepszy niż ten, który ma zostać nim zastąpiony?
Czy pomysł jest zgodny z naturą ludzką, tzn. czy ludzie nie będą musieli modyfikować lub zmieniać swoich zachowań? Pomysły, które wiążą się z koniecznością zmiany zachowań, są z reguły niemal niemożliwe do przeprowadzenia i rzadko prowadzą do sukcesu.

Czy pomysł jest skuteczny, tzn. czy prowadzi do osiągnięcia dobrego rezultatu? Thomas Edison przetestował ponad sześć tysięcy substancji, zanim znalazł tę, która, jego zdaniem, najbardziej nadawała się na żarnik żarówki.

Czy pomysł jest możliwy do zrealizowania? Istnieje dużo fantastycznych pomysłów, które jednak w procesie realizacji okazują się niemożliwe do ukończenia lub są zbyt drogie, by je przeprowadzić. Na przykład, w morzach całego świata znajdują się miliony ton złota. Istnieje technologia, za pomocą której można by eksploatować te złoża, jednak koszt wydobycia złota byłby wyższy niż jego wartość.

I na koniec ostatnie pytanie: Czy pomysł jest prosty? Wszyscy mamy tendencję do niepotrzebnego komplikowania spraw. Najlepsze rozwiązania to z reguły te najprostsze. Jeśli masz dwa podobne pomysły lub więcej, zawsze wybieraj ten najprostszy. Prostota zawsze wygrywa, ponieważ jest tania i powoduje najmniej problemów następczych.

Kill your darlings (zabij to, co ci najbardziej drogie) 

„Kill your darlings” – powiedział Hitchcock, mając na myśli to, że czasem trzeba usunąć swoje ulubione sceny, jeśli nie pomagają one w budowaniu dramaturgii filmu – wtedy są niepotrzebne. Reżyserzy często zakochują się w niektórych szczególnych scenach i mają trudności z tym, co określamy mianem „kill your darlings”, tzn. z usunięciem niemal genialnych części obrazu na rzecz spójności kontekstu. Często stworzenie takiej genialnej sceny również sporo kosztuje. Tak samo jest z pomysłami. Pamiętaj, aby się do nich nadmiernie nie przywiązywać w początkowym stadium. Zadurzenie przyćmiewa prawidłową ocenę sytuacji.

Zbadaj pobudki 

Innym czynnikiem, który może utrudniać właściwą ocenę, są pod- świadome pobudki do działania w określony sposób. Na przykład: możesz chcieć postąpić w określony sposób po to, by wzbudzić zazdrość u sąsiadów, zaimponować komuś, w kim jesteś zakochany, albo uwolnić się od rodziny. Przeanalizuj swoje pobudki i sprawdź, czy za twoimi działaniami nie stoją właśnie tego typu motywacje. Porównaj też pobudki ze swoimi celami życiowymi. Jeśli twoim świadomym życiowym celem jest wzbudzenie zazdrości u sąsiadów lub związanie się z osobą, w której jesteś zakochany, to motywacje, które prowadzą do tych celów, oczywiście nie są nieuzasadnione.

Pozbądź się negatywnych myśli
 

Najważniejsza chyba rada, jakiej pragniemy ci udzielić w związku ze stymulowaniem kreatywności, jest następująca: pozbądź się negatywnych myśli. Negatywne myśli wypierają wszystkie dobre pomysły. Wielu ludzi, gdy stanie przed problemem, od razu, bez wstępnego ro- zeznania sytuacji stwierdza: „Nie, z tym sobie nie poradzę” albo „To nie moja działka, to dla mnie zbyt trudne”. Jeśli podchodzisz do problemu ze z góry powziętym założeniem, że trudno będzie ci sobie z nim poradzić, automatycznie wyłączasz swój wbudowany proces kreatywnego znajdowania rozwiązań. Jeśli natomiast będziesz myślał pozytywnie i otworzysz swoje zmysły na nowe możliwości pojawiające się w życiu, a do problemów i trudnych sytuacji będziesz podchodził z założeniem, że potrafisz sobie z nimi poradzić, jeśli tylko dasz sobie trochę czasu, wtedy zrobisz największy i najważniejszy krok do tego, aby stać się osobą, która wykorzystuje swoje zasoby kreatywności.

Artykuł powstał na podstawie książki „Osobista efektywność”, wydanie 2, wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o., kwiecień 2012.    

Więcej naszych tematów   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis