Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Z branży

 2017-09-04
Dłuższy mały ZUS dla nowych firm od 2018 r.?
Nie dwa, a trzy lata ma być dostępny tzw. mały ZUS dla nowych przedsiębiorców. W trzecim roku jednak składka ma być odpowiednio wyższa. Nowe preferencyjne rozwiązania dostępne będą jedynie dla tych, którzy otworzą działalność gospodarczą po 2017 r. - taki projekt zmian w opłacaniu składek przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak jest obecnie?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność (gospodarcza) stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Składka taka jest ustalana na dany rok.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2017 wynosi 4 263 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w 2017 roku wynosi: 4 263 zł x 60% = 2 557,80 zł.

W efekcie przedsiębiorcy z tytułu własnego ubezpieczenia społecznego muszą płacić co miesiąc aż 812,61 zł lub 749,94 zł (gdy nie korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego). Do tego dochodzi jeszcze składa na ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł oraz Fundusz Pracy: 62,67 zł, co w sumie daje nam aż 1 172,56 zł i odpowiednio 1 109,89 zł.

Dane dla przedsiębiorców płacących ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% podstawy naliczenia


Nowe firmy mają tutaj nieco lżej. Przez pierwsze dwa lata istnienia firmy (a więc przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi u nich zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2017 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 000 zł, w związku z czym podstawa naliczania składek ZUS z ulgą to 600 zł. W efekcie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe tej grupy przedsiębiorców wynoszą 190,62 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym lub 175,92 zł bez tego ubezpieczenia. Przedsiębiorcy tacy obowiązkowo opłacają także składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł, ale już nie składki na Fundusz Pracy. W efekcie ich obciążenie składkami wynosi odpowiednio 487,90 zł i 473,20 ł.

Preferencyjny (mały) ZUS przez trzy lata prowadzenia firmy

Resort pracy chce, aby nowe firmy mogły korzystać z preferencyjnego ZUSu przez trzy, a nie dwa lata - jak ma to miejsce obecnie. Składka za trzeci rok ma jednak być dwukrotnie wyższa. Nowe rozwiązanie przewidziane jest tylko dla tych firm, które powstaną po wejściu w życie nowelizacji.

Zmiany na rok 2018
Resort pracy przedstawił projekt z dnia 1 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt ten zakłada wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy będą uprawnieni do tzw. małych ZUS-ów, ale też jednocześnie modyfikuje ich zasady.

Jeśli projekt zostały przyjęty, okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłuży się o rok, tj. do okresu 3-letniego. W trzecim roku funkcjonowania firmy jednakże składki będą wyższe, aniżeli w dwóch pierwszych latach.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
  • w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej ma wynosić 30% minimalnego wynagrodzenia
  • w drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej ma wynosić 30% minimalnego wynagrodzenia
  • w trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej ma wynosić 60% minimalnego wynagrodzenia

W kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej nadal będzie to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy zatem nic się nie zmieni - przedsiębiorca (tak jak obecnie) będzie mógł opłacać składkę liczoną od podstawy stanowiącej 30% wynagrodzenia minimalnego. Mały ZUS w trzecim roku firmy podwoi się, ale i tak będzie niższy niż obecnie. Będzie bowiem liczony od podstawy naliczenia wynoszącej 60% minimalnego wynagrodzenia (a nie prognozowanego wynagrodzenia średniego).

W warunkach roku 2017 składki na ubezpieczenia społeczne według nowych zasad wyniosłyby w trzecim roku prowadzenia działalności: 349,44 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) lub 378,84 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) zamiast odpowiednio 749,94 zł lub 812,61 zł (ustalonych według obecnych zasad). Różnica jest zatem znaczna.

Na dodatek wprowadzenie takich zmian będzie skutkować także tym, że w trzecim roku prowadzenia firmy przedsiębiorca nie będzie musiał uiszczać składki na Fundusz Pracy.

Co z istniejącymi firmami?

Niestety projekt zakłada, że do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem wejścia w życie planowanych zmian (a więc przed 1 stycznia 2018 r.), zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że w trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej będą opłacali składkę nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.    

Więcej wiadomości z branży   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis